Rabobank en leden Rabobank bedankt !

Dit jaar heeft de Rabo ClubSupportactie ons € 692,91 opgebracht.
Dank aan de Rabobank voor het initiatief.
Dank aan de leden van de Rabobank die op onze club hebben gestemd.