Persconferentie 17 november !

Persconferentie 17 november !
Bericht van de KNVB

Na de persconferentie van dinsdagavond is het duidelijk dat we terugkeren naar de situatie van 14 oktober; dus trainen in viertallen op 1,5 meter afstand voor de senioren en jeugdteams die onderlinge wedstrijden mogen blijven spelen. Voor een teamsport als voetbal een zeer teleurstellende stap, met name omdat sporten de gezondheid en weerstand stimuleert en wij veilig in de buitenlucht kunnen voetballen. Om geen structurele schade aan te richten aan het verenigingsleven is het van groot belang dat de overheid op korte termijn perspectief biedt aan de sport. Daarom zitten we volgende week – samen met drie andere sportbonden en NOC*NSF – om tafel met minister Van Ark van VWS om onze grote zorgen nogmaals te uiten en oplossingen te vinden voor de sport.

Hoewel de coronacijfers een daling laten zien is een definitief besluit over de hervatting van de competities ook nog ver weg. Zoals geschetst in het onlangs gelanceerde ‘Plan B: voetballen in tijden van corona’ zal niet eerder dan december hierover een definitief besluit worden genomen.

Naar aanleiding van de persconferentie is het algemeen protocol ‘verantwoord sporten’ inmiddels bijgewerkt. Alle nieuwe maatregelen gaan in vanaf 19 november. Vragen en antwoorden FAQ is weer volledig bijgewerkt.

Update Corona Maatregelen

De nieuwe corona maatregelen afgekondigd op dinsdag 3 november:

Voor buitensporten geldt een maximum van 2 personen per groepje (exclusief instructeur). Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten als:

  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen.

Dat betekent dat er geen seniorentrainingen zijn, tot het moment dat er nieuwe soepelere regels komen

In memoriam George de Deijn

Vorige week bereikte ons het droevige nieuws van het overlijden van George de Deijn als gevolg van een ongeval.
George was bestuurslid van SDO 63 en elftalleider bij de jeugd. Zeer betrokken bij het wel en wee van onze club.

We wensen zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen alle sterkte toe,

Bestuur SDO 63