Historie

LOGO--SDO63SDO’63 een voetbalclub ontstaan uit de dorpsvereniging

In 1963 achtte men op het dorp Lamswaarde, verscholen in het Zeeuws-Vlaamse landschap tussen Hulst en Kloosterzande, de tijd rijp voor de oprichting van een vereniging. Uiteindelijk bleef daar de voetbalafdeling fier van overeind.

SDO’63 is er sinds de oprichting in geslaagd om een plekje te veroveren in de Zeeuws-Vlaamse voetbalwereld. Dit geheel overeenkomstig met de mogelijkheden die een kleine vereniging binnen een kleine gemeenschap kent.

Degradaties én ook kampioenschappen deed het het dorp treuren en juichen. Het was het bewijs ook, dat met elkaar tegenslag en voorspoed werd gedeeld. Bovendien toonde het aan, dat er ook in een kleine leefgemeenschap zéker plaats is voor een levensvatbare voetbalvereniging die SDO’63 vandaag de dag nog altijd is. Momenteel actief in de zondag vijfde klasse A, maar zeker toch ook een club met ambitie. Altijd wel kijkend met een realistisch beeld richting heden en toekomst. Plezier is de drijfveer. Prestatie de motivatie. Samenspel Doet Overwinnen, een club waar Lamswaarde sinds 1963 trots op is!

Historie
In de jaren rond 1960 was Johan Danckaert erg actief bezig met de jeugd op het dorp. Wat onder andere goed insloeg die tijd waren de zondags onstpanningsavonden. Spelletjes doen in het Patronaat zoals sjoelen, kaarten, dammen en biljarten.

Later ontstond zo een verkennersgroep die regelmatig, meestal op zaterdag, samenkwam in het Patronaat of aan de Boudeloodijk. Er werden ook geregeld kampen gehouden waardoor het idee ontstond om een sportvereniging op te richten voor de jeugd. Johan Danckaert bleek hierin de grote animator te zijn. Hij nodigde op 18 mei 1963 Eddy Hulshout, Leo Verschuren, Albert Joossen, Jos van Waterschoot en pastoor Knipscheer uit voor een eerste vergadering. Op de tweede vergadering kwam daar ook nog Gerard van Driessche bij. Op 31 juli was de kogel door de kerk. Tijdens de uitgeschreven vergadering op die dag, waar wel alle mensen van Lamswaarde een uitnodiging hadden ontvangen, waren dertien personen getuige van het besluit tot oprichting van SDO’63.

Eerste bestuur
Met Frans de Schrijver als voorzitter, Johan Danckaert als secretaris en Gerard van Driessche als penningmeester, aangevuld met de leden Jac de Booy en Eddy Hulshout was het eerste bestuur van de nieuwbakken voetbalclub een feit.
George Platjouw werd pupillentrainer en Leo Verschuren verantwoordelijk voor de junioren. Joos Platjouw, Willie d’Hondt en Jos van Waterschoot vormden de elftalcommissie. Er werd besloten te gaan spelen in witte broeken, terwijl Gerard de Schrijver zou zorgen voor gele stof voor de shirts. Bijna een jaar later (19 juli 1964) wordt er een wandelsportgroep toegevoegd aan de vereniging, terwijl vanaf oktober 1965 ook in het Patronaat wordt getafeltennist. Langzamerhand wordt er gevoetbald op verschillende locaties op het dorp. Op 28 augustus 1967 wordt er een actie op touw gezet voor een eigen veld op het dorp wat uiteindelijk gerealiseerd wordt op het weiland van Jan Joossen.In 1968 valt het besluit om zich als lid aan te sluiten bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), waarna de trainerstaf wordt uitgebreid met dhr. Schipper. Zeven jaar na de oprichting, in 1970, telt SDO’63 een eerste seniorenteam en A-, B-, C- en D-jeugdelftallen.

Clubhuis
Het café van Theo van Driessche deed in die tijd dienst als clubhuis, waar onder leiding van het dansorkest van Jan van Waterschoot geregeld gezellige avonden werden gehouden. Later was het Piet Claessens, waar de prijzenkast verrees.

De bouw van het eerste kleedlokaal

Het restauratiegebouw van Perkpolder wordt verplaatst naar het sportterrein op Lamswaarde en omgebouwd tot kleedlokaal. De opening vindt plaats op 16 mei 1971, op een moment dat SDO’63 189 leden telt. Het ledental zal later uitgroeien tot bijna 250.

Na de restauratie van het terrein begin jaren tachtig wordt met het gemeentebestuur van Hontenisse overeen gekomen, dat er een kantine wordt geplaatst naast het hoofdveld. Een houten keet had bij oplevering een ware metamorfose ondergaan, dankzij de inspanningen door de bouwcommissie onder leiding van Jan Joossen. Een degelijk bakstenen gebouw was het mooie eindresultaat dankzij de inzet van een heel legertje vrijwilligers die daarmee een woord clubliefde in optima forma tot leven hadden doen komen!

Na de officiële opening van de kantine en het gerenoveerde terrein was de bouwwoede nog niet gestild. Voorzitter George de Vijlder onderhandelde met het gemeentebestuur voor nieuwbouw van de kleedlokalen. Met positief resultaat. In juni 1985 was de officiële ingebruikname van de kleedlokalen en heeft de vereniging een gedaanteverwisseling ondergaan, die vandaag de dag nog altijd wordt gebruikt.

Clubliefde
De kantine heeft de allure van een bruin café, terwijl de kleedlokalen voldoende ruimte bieden voor bezoekende teams en thuisspelende elftallen. Met een trainingsveld en één van de beste hoofdvelden uit de regio heeft SDO’63 qua accommodatie geen enkele reden tot klagen. Het mag ook trots zijn op het werk dat vele vrijwilligers én clubliefde kennende sponsoren al jarenlang aan de dag leggen. Dat samenspel doet overwinnen hoeft niet alleen op het veld zo te zijn. De eendrachtige samenwerking tussen alles en iedereen die SDO’63 een warm hart toe draagt is minstens zo belangrijk!

Momenteel telt SDO’63 twee seniorenteams. Het eerste elftal speelt in de vierde klasse A op zondag en het tweede team in de reserve zesde klasse 601.

Daarnaast werkt SDO’63 op jeugdgebied samen met buurtvereniging Hontenisse zodat iedereen lekker kan voetballen!