In memoriam George de Deijn

Vorige week bereikte ons het droevige nieuws van het overlijden van George de Deijn als gevolg van een ongeval.
George was bestuurslid van SDO 63 en elftalleider bij de jeugd. Zeer betrokken bij het wel en wee van onze club.

We wensen zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen alle sterkte toe,

Bestuur SDO 63