Algemene Ledenvergadering 29 oktober 20.00 uur

Beste leden, donateurs en vrijwilligers,

Bij deze nodig ik u namens het bestuur uit voor de Algemene Ledenvergadering van de v.v.

S.D.O. ’63.

Deze zal plaats vinden op maandag 29 oktober 2018.
Aanvang 20.00u in de kantine.

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017
 3. Algemene mededelingen
 4. Jaarverslag
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie + verkiezing kascommissie
 7. Vaststelling Contributie seizoen 2019-2020
 8. Bestuurszaken
 9. Jeugd
 10. Senioren
 11. Sponsorgroep
 12. Club van 63
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

Namens het Bestuur van de v.v. S.D.O. ’63, zien we je graag op 29 oktober in de kantine,

 

Frank van Driessche secretaris a.i.